Публикация

Епидемиология на рака на яйчника

Ракът е най-голямата причина за заболяемост и смъртност през 2012 г.


Диагнозата, рак на яйчника, се поставя трудно в ранните стадии на заболяването и по-голяма част от случаите са в напреднал стадий по време на неговото откриване. Това се дължи на факта, че при повечето от случаите, симптомите на заболяването не са специфични и не насочват към диагнозата. Препоръчва се изследване на серумното ниво на хормона BHCG (human chorionic gonadotropin) при всяка жена в детеродна възраст със съмнение за рак на яйчника. В допълнение, алфа-фетопротеина (AFP) и лактат дехидрогеназата (LDH) се изследват при малките момичета и подрастващите. Причината е, че в по-млада възраст вероятността за злокачествени герминативноклетъчни карциноми е по-голяма. 

Пълната презентация може да намерите на прикачения файл:

Прикачени файлове

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА РАКА НА ЯЙЧНИКА

Коментари