Публикация

Вътрематочните спирали

Вътрематочните спирали са контрацептивно средство с доказана ефективност, което същевременно се свързва с редица митове и погрешни схващания сред обществото.


Съвременната медицина предоставя множество доказателства за предимствата на този контрацептивен метод и за ниската честота на страничните ефекти, свързани с неговото приложение. Ефективността на вътрематочните спирали е аналогична на противозачатъчните хормонални , което ги поставя на едно от първите места в класацията на контрацептивите. В САЩ удовлетвореността, докладвана от жените използващи вътрематочни спирали, е сред най-високите на фона на останалите контрацептивни методи.

Един от пионерите на вътрематочната контрацепция е д-р Ернст Грефенберг, който използва за първи път сребърна нишка върху копринен конец във формата на кръгче. В последствие е установено, че примесите от мед в състава на среброто (близо 25%) оказват спермицидно действие в резултат от отделянето на медни йони. През 1950 година д-р Тенрей Ота въвежда използването и на злато във вътрематочните контрацептиви.
Известно е, че обикновените медни спирали се характеризират с някои сериозни недостатъци. Медната жичка в състава им бързо корозира, което води до отделяне на частици от нея и назъбване на повърхността й. Това явление допринася за развитието на бактериални инфекции, водещи до допълнителни усложнения. Нежеланите (странични) ефекти включват- кървене, зацапване и възпаление.Важно е да се отбележи, че голяма част от поставяните медни спирали са с недоказан произход и стерилност, което крие допълнителни рискове от инфекция.

В днешно време медицината регистрира сериозен напредък в усъвършенстването на вътрематочните контрацептиви. След първоначалните разработки на д-р Грефенберг и д-р Ота, се наблюдава своеобразен „ренесанс“ в употребата на спирали от сплав на мед и благороден метал, които се характеризират с ненадмината надеждност. Златото в състава на металната нишка преодолява проблема с корозията на медта, като споява нейните атоми и предпазва от назъбване и фрагментация. Освен това, златните йони, които се освобождават, оказват допълнително бактерицидно действие. Предлаганите златни спирали от ново поколение са асоциирани с по-малко нежелани реакции и значително по-дълга продължителност на действие. Подходящи са за жени с постоянен партньор, които не бива да използват хормонална контрацепция (поради диабет, тромбози, по време на кърмене и т.н.).

GoldLily e ярък пример за еволюцията на въртематочните спирали. Тя се характеризира с изключително висока степен на безопасност и ниска честота на отхвърляне. Произвежда се от биотехнологичния концерн Gedeon Richter, което е допълнително доказателство за качеството й.За производството на сплавта се използват метали с висока степен на чистота, а самите спирали са напълно стерилни и притежават сертификат Европейско съответствие. Съчетанието на всички тези фактори обуславя най-дългия препоръчителен период на действие, характерен за вътрематочен контрацептив – цели 7 години.

Коментари