Публикация

БУРГАС СЕ СДОБИ С НОВА БАЗА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ

Специализираната очна болница отново бе акредитирана от Министерство на здравеопазването с най-високата оценка „отлична”.


Единствената специализирана очна болница на територията на Югоизточна България отново бе акредитирана от Министерство на здравеопазването с най-високата оценка „отлична”.

Новото този път е, че болницата вече е база за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Очни болести”, както и база за практическото обучение на студентите по професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „медицинска сестра”.

„Това дава шанс на бъдещите медицински сестри да провеждат практическото си обучение в болница от европейско ниво, а на младите лекари – да придобият специалността си тук в града” – сподели Управителя на лечебното заведение Д-р Николай Иванов.

Лечебното заведение разполага със собствен стационар и в него се извършва многоспектърна дейност – прецизна диагностика, лазерно и хирургично лечение на катаракта, глаукома, диабетна ретинопатия, иридектомия и лечение на други очни заболявания.

Следвайки модела на водещите световни здравни заведения, Специализирана очна болница за активно лечение „Бургас” е оборудвана с най-съвременната апаратура в областта на офталмологията, прилагат се най-съвременните технологии, осигуряват се консултации и операции от водещи специалисти в страната. Пациентите, потърсили лекарска помощ, могат да разчитат на висококвалифициран екип от над десет на брой изявени специалисти в областта на офталмологията,анестезиологията, кардиологията, които работят в името на доброто здраве.

Коментари