Публикация

Кога биопсията на простатата е належаща

Индикациите за биопсия на простатата са: повишен PSA туморен маркер; патологични промени в простатата, установени при физикален преглед от уролог; промени в ехоструктурата на жлезата, установени при трансректална ехография; комбинация от трите.


Какво представлява биопсията?

Биопсията представлява вземане на тъканни проби от простатната жлеза, за да се докаже или отхвърли съмнение за простатен карцином.

Ако лекарят Ви е препоръчал да се направи биопсия не отлагайте нейното извършване в никакъв случай, защото това крие сериозен риск за здравето Ви.

Кои пациенти подлежат на биопсия?

  • Мъже, при които по време на ректалното туширане урологът усети атипичен участък на простатната жлеза или при ехографията намери промени в структурата.
  • Мъже с резултати на PSA туморния маркер по-високи от нормалното
  • Мъже при които е намерена комбинация от гореизброените симптоми

Каква е подготовката за биопсията?

Манипулацията е планова. Три дни преди процедурата се спира приема на антикоагуланти, започва се прием на антибиотик, назначен на уролога.

Взимането на биопсия е безболезнено, понася се добре от пациентите, извършва се с локална анастезия, отнема около 10 минути и половин час по-късно пациентът може да се върне към ежедневието си без притеснения.

Как се извършва простатната биопсия?

Най-често манипулацията се извършва през ректума с въвеждане на биопсична игла чрез трансректален трансдюсер. Практика е да се набави материал от най-малко 8-10 участъка на простатата.

Взетата тъкан се изпраща в специализирана лаборатория, където се изследва под микроскоп от патоанатом /хистопатолог/ за наличие на атипични клетки.

Коментари