Публикация

Сегашният модел на спешна помощ е най-удачен

28 години съм работил в бърза помощ и съм изпробвал и трите системи.


Първата беше от 80-тте години до 1994г. Спешната помощ се зачисляваше към болниците. При нея всяка болница отговаряше за определен район и много често жители от близки села спадаха към различни райони и чакаха по-дълго за линейка.

Централизираната, втората система, също не беше добра, защото едни и съши лекари отговаряха и за линейките и за болните в спешното. Накрая се получаваше така, че пациентът оставаше без наблюдение. Докторите бяха под постоянен стрес и трудно си вършеха работата.

Самостоятелното спешно отделение е най-удачният вариант, тъй като линейката предава пациента на докторите  и е свободна да вземе друго домашно посещение.Така от една страна се пести време, а от друга болният остава под зорките грижи на лекаря.

Коментари