Публикация

Проф. Дечев: Карциномът на простатата вече поразява и 40-годишни

Няма характерни симптоми. Профилактичните прегледи са много важни, защото дават шанс за оперативно лечение

 

Проф. Иван Дечев, дм е началник на клиниката по урология в УМБАЛ "Св. Георги" от 2010 г., преподавател по урология в Медицински университет и консултант на медицински център за репродуктивно здраве "Ню Лайф" в Пловдив.

 

Простатният карцином е на второ място сред смъртоносните ракови заболявания. То се подмладява в световен мащаб. В клиниката по урология в УМБАЛ "Св. Георги" сме имали пациенти на 45 и дори на 40 години.

 

В България не съществува скрининг на рака на простата

и това е проблем за ранната диагностика на заболяването. Обичайно скринингът е по желание на пациента или по препоръка на фамилния лекар. В известна степен възможността за изследване на туморния маркер безплатно веднъж на 2 години с талони от личния лекар е все пак крачка в ранното откриване на тумора.

 

Профилактичните прегледи са много важни,

защото ранната диагностика дава шанс на пациента за радикално оперативно лечение и за излекуване. Когато заболяването се хване в ранен стадий и се приложи правилното лечение 60-70% от пациентите имат 5 и повече години свободна от карциноми преживяемост.

При напреднал стадий преживяемостта е много ниска- под 1 година за най-голям брой пациенти.

 

В Клиниката по урология разполагаме с възможностти за съвременна диагностика на рака при съмнение за простатен карцином и съмнителна находка при дигитално ректално изследване. Прилагаме съвременни биопсични схеми за трансректална простатна биопсия под ехографски контрол. Натрупаният опит е обобщен в дисертационен труд: "Трудности и подходи в диагностиката на рака на простатната жлеза", написан под мое научно ръководство.

През 2012 г. участвах в Национален експертен борд и издадох 2 обучителни книжки, които ги има и в интернет пространството. Едната е озаглавена „Поведение при простатен карцином” и другата е „Учебна книга за продължаващо медицински обучение за простатен карцином”. Книгите са ориентирани към пациенти.

 

 

 

 

 

 

Рисков фактор за развитие на простатен карцином е нарастващата възраст

Същото важи за етническият произход (среща се по-често при афроамериканците) и наследствеността.

При рак на простата у някой от роднините от първа линия рискът за възникване на болестта е 2-3 пъти по-голям.

Факторите на външната среда нямат доказана роля.

 

Радикалната простатовезикулоектомияостава златен стандарт

за лечение на ограничен простатен карцином. В напреднал стадий на болестта лечението е чрез максимална андрогенна блокада. Това означава, че се премахват източниците на андрогенна продукция, т.е. прави се химическа или хирургическа кастрация. За съжаление тези мерки имат палиативен ефект

Коментари