Публикация

НЗОК Е ДАЛА УКАЗАНИЯ НА РЗОК ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С АЗАТИОПРИН

ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С АЗАТИОПРИН


В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД, с което ни уведомява за преустановяване на продажбите на лекарствения продукт AZATHIOPRINE-TEVA tablets 50 mg х 100, с код НЗОК LF086, поради производствени причини. Очаква се препаратът да бъде наличен в търговската мрежа през м. юни 2015 г.

За да не бъде прекъснато лечението на пациентите, които получават този лекарствен продукт, НЗОК е дала указания на Районните здравноосигурителни каси да уведомят договорните партньори и ЗОЛ, които са започнали терапевтичен курс с лекарствения продукт AZATHIOPRINE-TEVA tablets 50 mg х 100, с код НЗОК LF086, да се обърнат към лекуващия лекар за терапевтична алтернатива, съобразно наличните в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти.

Коментари