Публикация

​НЯМА ПРИЧИНИ ОНКОБОЛНИТЕ ПАЦИЕНТИ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ЗА СВОЕТО ЛЕЧЕНИЕ

.


НЯМА ПРИЧИНИ ОНКОБОЛНИТЕ ПАЦИЕНТИ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ЗА СВОЕТО ЛЕЧЕНИЕ

Във връзка с изразено безпокойство от страна на онкоболни пациенти, че няма да бъде осигурена терапията им, информираме следното:

Към днешна дата Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изплатила отчетената дейност на всички изпълнители на болнична медицинска помощ за здравноосигурителни плащания за 2014 г. и за първото тримесечие на 2015 г., с изключение на надлимитната дейност за м. февруари т.г. Тези средства, след проверка, ще бъдат заплатени през м. април, заедно със заплащането на дейност м. март 2015 г.

Това се отнася и за лекарствата за лечение на онкологични заболявания.

Изпълнителите на болнична медицинска помощ, при необходимост, имат възможност с писмено заявление до районните здравноосигурителни каси да увеличат размера на разходите за дейността си, като превишат тези разходи за месеца с 5% от същото тримесечие или от стойността за следващото тримесечие.

Ако се налага, лечебните заведения могат да сформират листи на чакащите, като в тях не би следвало да се включват онкологично болни и пациенти в спешни състояния, а други болни.

На заседание на 28 април т.г. ще бъде предложено на Надзорния съвет на институцията лекарствата за лечението на онкологичните заболявания, отговарящи на извършената 

Коментари