Публикация

„Св. Марина“ единствена у нас предлага комплексно лечение на българите с рак

60% от онкоболните се нуждаят от лъчелечение. Най-големият и модерен лъчетерапевтичен център в България е във варненската „Св. Марина“


Доц. Д-р Енчева отговаря на въпросите на вестник Труд


Какво представлява лъчелечението и кога се прилага то, доц. Енчева?

- То е един от трите метода в комплексната терапия на онкологичните заболявания, заедно с хирургичното лечение и химиотерапията. При 60% от онкоболните на определен етап се налага лъчелечение. А в лъчетерапията се използват високоенергийни йонизиращи лъчения.

- Кога се налага един онкоболен да се подложи на тях?

- Лъчелечението може да се прилага с различна цел: по радикална програма (целта е дълготрайно излекуване на пациента), симтоматично (палиативно), т.е. с обезболяваща, кръвоспираща цел и др. Не на последно място - преди оперативно лечение (по този начин се намалява обемът на тумора и така се улеснява оперативното отстраняване), прилага се и след хирургичната интервенция (на вече премахнати тумори), като цели унищожаването на клетките, останали в оперативното поле (те са невидими с просто око), и не позволява тяхното разпространение. Може да се извършва и самостоятелно.

За съжаление наличната апаратура у нас не позволяваше да се обхванат напълно всички нуждаещи се онкоболни и имаше огромна листа на чакащи с месеци българи. Други пациенти бяха принудени да търсят помощ в чужбина поради липса на високотехнологично лъчелечение в България.

- Но вашата болница ще помогне за обръщането на неблагоприятните тенденции, нали така?

- „Света Марина" е най-голямата университетска многопрофилна болница в Североизточна България. Тя е единствената по рода си в страната, която предлага комплексно лечение на своите пациенти, включващо диагностика на туморите с ендоскопски центрове, модерни скенери, ядрено-магнитен резонанс, позитронно-емисионна компютърна томография, модерна патоанатомия с имунохистохимия и молекулярно-генетичен анализ на туморите, персонализирана медицина и др. Липсващо звено в комплексното онкологично лечение бе именно лъчелечението. Благодарение на дългогодишните усилия на ръководството на „Света Марина“ - Варна, се изгради и клиниката, в която може да се осигури достъпно, навременно и качествено лъчелечение на всички нуждаещи се онкоболни. С него се затвори цикълът на комплексното антираково лечение. Стремежът е българският пациент да не е принуден да търси лъчелечение в чужбина или да чака с месеци, а да го получи у нас.

- Разкажете за оборудването, с което разполага Клиниката по лъчелечение?

- Имам уникалния шанс да съм част от новосъздадената клиника по лъчелечение в "Света Марина", защото тя е без аналог в България заради апаратурата, с която разполага, и заради нейните възможности. А клиниката ни се превърна в най-големия модерен лъчетерапевтичен център в България. Той разполага с два от най-съвременните и най-разпространени апарати за лъчелечение - т.нар. линейни ускорители. Те използват два вида високоенергийни йонизиращи лъчения - фотони и електрони. Имаме и компютърен томограф за виртуална симулация. Разполагаме с последна версия на планираща система - с нея се определят обемите на облъчване и се изготвят лъчетерапевтичните планове. Смело мога да заявя, че оборудването отговаря на всяка една съвременна и високотехнологична клиника по лъчелечение по света. А това позволява да се прилагат всички модерни лъчетерапевтични техники. Освен това за първи път в България рутинно се планират пациенти за лъчелечение чрез използване методите на ПЕТ-КТ (PET-CT). Това са прецизни техники, които дават възможност за реализиране на необходимата лъчелечебна доза с максимална защита на здравите тъкани. Това от своя страна води до подобрен локо-регионален туморен контрол и подобрено качество на живот на пациентите, което е целта на съвременната онкология.

- Посочете с какво вашата клиника се различава от другите лъчетерапевтични центрове в страната?..... Вижте пълното интервю тук.

Коментари