Публикация

Национална среща по Ехокардиография

В град Пловдив ще се проведе национална среща по Ехокардиография от 26 до 28 юни.


Мястото на провеждане на Първата национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кардиологията е в зала "Пловдив" на Новотел Пловдив. Основната тема на събитието е приложението на новите неинвазивни методики за оценка на пациентите със сърдечно-аксиална томография, приложение на нуклеарната медицина в кардиологията.

Коментари