Публикация

Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози

Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози

Новите орални антикогулантите могат да бъдат прекъсвани преди операция и възстановявани след това – без да е необходимо застъпване с хепарини, без да е нужен лабораторен контрол и мониториране на антикоагулатния им ефект


Модерните орални коагуланти откриват нови хоризонти в лечението и профилактиката на съдовите тромбози. В същото време обаче поставят нови изисквания пред клиницистите, включително и анестезиолозите. Защото се появява проблемът за периоперативното управление на тези медикаменти. 

Основно предимство на тази група препарати при лечението на съдовите тромбози е, че дават възможност за по-лесно управление, в сравнение с познатите ни витамин К антагонисти. Те могат да бъдат прекъсвани преди операцията и възстановявани след това – без да е необходимо застъпване с хепарини, без да е нужен лабораторен контрол и мониториране на антикоагулатния им ефект.

Това не намалява отговорността на анестезиолозите и на клиницистите и те трябва да познават новата група лекарства, за да се справят с всички възможни усложнения, характерни за всеки медикамент, който носи риск от кървене. За тази цел е необходимо да се изработят протоколи на национално и на локално ниво за всяка здравна структура, която работи с тези медикаменти.

Коментари