Публикация

Рак на белия дроб- причини, видове, симптоми и лечение

​Ракът на белия дроб е водещата причина за смърт от рак и при мъжете и при жените. Според статистика за България ракът на белия дроб представлява около 17% от всички случаи на рак при мъжете и 4% от случаите на рак при жените.

 

Пушачите са сред хората с най-висок риск от рак на белия дроб. Този риск се увеличава с увеличаване на времето и броя на изпушените цигари.

Ако спрете тютюнопушенето, дори и след като сте пушили много години,имате възможност значително да намалите вероятността да развиете рак на белия дроб.

Трябва да се отбележи, че близо 13% от случаите на белодробен рак са при хора, които никога не са пушили.

Причини за развитие на рак на белия дроб

Тютюнопушенето причинява най-голям процент от рака на белия дроб — както сред пушачите така и сред хората, изложени на вторичен дим.

Има много примеси във филтъра и тютюна. Най-вредната съставка в тютюневия дим са катранените съединения, които полепват по белия дроб, намаляват му капацитета и след време дишането се влошава, появяват се кашлица,задух. Освен цигарения дим, с който се поглъщат над 1000 вещества, една голяма част, от които са канцерогенни,причнина за рак на белия дроб може да е и професионалната запрашеност в работната среда. Основно тези катранени съединения и някои от съединенията във филтъра и тяхното задържане активират канцерогенезата.

Няма точно определена бройка цигари,при която се развива рак на белия дроб. През годините случаите на рак са се откривали в напреднали стадии.Напоследък ,с подобряване на диагностиката, раковите заболявания се откриват в по-ранни стадии,което ни позволява повече възможности за терапия и по-добро качество и продължителност на живот на пациента.Важно е и да се провеждат редовни профилактични прегледи.

Видове рак на белия дроб

Има два основни вида според вида на клетките на тумора под микроскоп:

  • Дребноклетъчен белодробен карцином се среща основно при заклетите пушачи; по-рядко срещан е от недребноклетъчния.
  • Недребноклетъчен белодробен карцином е общ термин за няколко типа рак и включва плоскоклетъчен карцином, аденокарцином и едроклетъчен карцином.

Симптоми на рака на белия дроб

Ракът на белия дроб рядко има признаци или симптоми в най-ранните си стадии. Те най-често се проявяват, когато раковото заболяване е в напреднала фаза. Симптомите на белодробен рак могат да включват промяна в т. нар. кашлица на пушача, храчки с кръв, болка в гръдната област, затруднения в дишането, хриптене и др.

Лечение на рака на белите дробове

Лечението е различно, в зависимост от вида и стадия на рака. То може да включва операция, химио- и лъчетерапия.През последните години е разработена и т.нар. таргетна терапия. В МБАЛ Централ Онко Хоспитал един от методите ни на терапия при определени заболявания,вкл. на белия дроб, при изследвани пациенти,които са показали чувствителност, е таргетната терапия. При нея се изследват специални биомаркери, които са характерни за заболяването. Когато ги има при определен вид белодробен рак, тогава имаме възможност да приложим това лечение- терапията е насочена към раковите клетки,като блокира тези молекули.Терапията поддържа пациентите, които са чувствителни, продължително време.

 

Автор: Д-р Снежина Недева, медицинска онкология, МБАЛ ЦЕнтрал Хоспитал Пловдив

Коментари