Публикация

Статини и онкология

Употребата на статини се асоциира със сигнификантна редукция на смъртността от онкологични заболявания.


Резултатите са от две приключили клинични проучвания презентирани от American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2015. Употребата на статини се асоциира с 22% редукция на смъртността от различни видове рак при жените и 55% редукция на смъртността от рак на костите и на съединителната тъкан при мъже. Употребата на статини в проучването направено с мъже е показало 40% намаление на смъртността от рак на простатата, като ефекта е особено изразен при мъже със затлъстяване/метаболитен синдром.

" }-->

Коментари