Публикация

Фармацевти: Държавата абдикира от грижата за пациента


„Държавата абдикира от грижата за пациента в областта на лекарствата.” – такава позиция изразява ръководството на Българския фармацевтичен съюз във връзка с проблемите при отпускането на някои заплатени от здравната каса медикаменти с влизането на новия Позитивен лекарствен списък от 1 юни.

Според съсловната организация, в момента основният проблем не е технически, както твърди касата, а нормативен – НЗОК не заплаща напълно всички лекарствени продукти с едно и също международно непатентно наименование.

Съгласно новия списък осигурителната институция плаща само най-ниската цена на база референтна стойност за продуктите с едно и също наименование за дневна дефинирана доза.

Според фармацевтите, най-пострадали от това ще бъдат пациентите, които имат рецепти за напълно платени медикаменти за диабет, епилепсия, паркинсон, еритроцитна анемия, дисфункция на щитовидната жлеза и други заболявания, тъй като аптекарят не може да им ги отпусне безплатно, защото касата не заплаща пълната им стойност.

Така лекарят на тези пациенти ще трябва да им изпише друг продукт със същото международно непатентно наименование, който е безплатен. Ако не желаят да си сменят терапията, пациентите ще трябва да си купят избрания от тях продукт на свободна продажба.

Фармацевтите посочват още, че в наредбата за позитивния лекарствен списък е определено касата да заплаща за безплатните лекарствените продукти по цена на търговец на едро, като аптеките се задължават да ги отпускат без надценка.

В същото време НЗОК не заплаща надценката на аптеката за напълно платените медикаменти.

„Определената от Комисията по цените надценка трябва да бъде платена от пациента и така наречените напълно платени лекарства вече не са напълно платени от НЗОК. Последното е абсурдно, но е факт.” – посочват фармацевтичната организация.

От БФС са категорични, че липсата на уредба кой да заплати надценката на аптеките ще доведе до конфликт между пациентите и фармацевтите.

Като продължение на деструктивна политика на държавата фармацевтите определят и обнародваното изменение на Закона за здравното осигуряване, с което се определя основният пакет медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК.

От този пакет отпадат предписването и отпускането на лекарства за домашно лечение.

„Това означава, че касата ще заплаща за лекарства, но същите вече не са гарантирани от бюджета й. При изчерпване на бюджета на НЗОК в частта за лекарства пациентите ще трябва сами да заплащат изцяло стойността им. Отпадането на законовата гаранция означава също, че пациентите няма да имат основание да съдят НЗОК за полагащите им се лекарства при изчерпване на бюджета й за медикаменти.” – допълва фармацевтичният съюз.

Коментари