Публикация

Генеричната индустрия дава достъп до качествено и ефективно лечение за пациентите в Европа

Във встъпителната си реч на 21-вата Годишна конференция на Европейската генерична асоциация (ЕГА), президентът на ЕГА Ник Хагар


Във встъпителната си реч на 21-вата Годишна конференция на Европейската генерична асоциация (ЕГА), президентът на ЕГА Ник Хагар (на снимката) каза, че европейската индустрия за генерични и биоподобни лекарства „изпълнява успешно мисията си, като осигурява висококачествени лекарства за пациентите в Европа, увеличава достъпа им до ефективно лечение и партнира за устойчиво здравеопазване“.

Г-н Хагар изтъкна, че:

  • все още съществува огромна възможност за увеличаване на достъпа до лекарства чрез конкуренция при генеричните лекарства в цяла Европа (от 55% до 75% от лекарствата), която да бъде устойчива и етична (съобразно новоприет Кодекс за етично поведение на ЕГА);
  • конкуренцията при биоподобните лекарства може да осигури достъп до лечения по „златните стандарти“ за милиони пациенти в Европа;
  • генеричната и биоподобната индустрия разработва модел за устойчиви фармацевтични иновации свързани с развитието и производството на продукти с добавена стойност, които могат да подобрят здравните резултати или ефикасността в болниците.

Над 230 участници от индустрията за генерични и биоподобни лекарства в Европа се срещнаха на 21-вата Годишна конференция на ЕГА в Берлин. Ключовите партньори от: Световната здравна организация (СЗО), Европейската комисия, Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), пациентски организации, национални медицински регулаторни органи и от индустрията за генерични и биоподобни лекарства обсъдиха важните бъдещи предизвикателства, включително начините на подкрепа за активния начин на живот и здравето на населението в ЕС, подобряване устойчивостта на здравните системи и прилагане на Директивата за фалшифицирани лекарствени продукти. На конференцията бяха представени и нови инициативи на индустрията, сред които са лекарствата с добавена стойност за по-ефикасно здравеопазване, развитието на пазара на биоподобни лекарства, ангажирането на индустрията чрез социалните медии и въвеждането на Кодекса за поведение на ЕГА.

БГФармА е асоциация – членка на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична фармацевтична индустрия в България. ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към създаване на регулаторна и пазарна среда, в полза на осигуряването на висококачествени и достъпни лекарства за пациентите и към насърчаване на конкуренцията във фармацевтичния сектор.

" }-->

Коментари