Публикация

СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ чества 65 години с юбилейна марка

В Музея на съобщенията тържествено се валидира юбилейната пощенска марка на СБАЛ по Онкология


Валидирането на юбилейното пощенско филателно издание „65 години СБАЛ по онкология” се осъществи на 17 юни 2015г. в Музея на съобщенията (Централна поща, Тържествена зала, ул.”Гурко” №6) на специално тържество с участието на г-н Деян Дънешки, Главен изпълнителен директор на “Български пощи ”и д-р Валентин Ангелов – изпълнителен директор на СБАЛО-ЕАД. Марката е с номинална стойност 0,65 лв. на пощенската услуга в тираж от 12 000 бр. и специален пощенски печат. Автор на проекта е художникът Теодор Лихо.

Коментари