Публикация

Форум по нутригеномика във Варна


Международен семинар по проблемите на нутригеномиката ще се проведе във варненския Медицински университет на 19 и 20 юни.

Особено внимание ще се обърне на регулаторните ефекти на разнообразни функционални храни и нутрацевтици (естествени вещества в храните, със здравословни и медицински свойства) върху метаболизма на мастната тъкан.

Целта на семинара, в който ще се включат водещи специалисти от Холандия, Англия, Чехия, Германия, Испания и Израел, е да се популяризират постиженията на една от най-съвременните медицински науки – нутригеномиката. Тя изследва възможността на храната да променя заложената генетична информация и да повлияе развитието на определено заболяване.

 

Коментари