Публикация

Сънната апнея носи риск от аритмия


Възрастните мъже, които имат трудности с дишането по време на сън, са в по-голям риск от аномалии в сърдечния ритъм.

Американско проучване, публикувано в Archives of Internal Medicine, е обхванало 2911 мъже. За тези, които са имали периоди на спиране на дишането или плитко поемане на въздух, има и по-голяма опасност от аритмия.

Най-често срещаният дихателен проблем през нощта е обструктивната сънна апнея, характеризираща се с частично или напълно блокиране на дихателните пътища и неправилен сърдечен ритъм. Централната сънна апнея (мозъкът не успява да изпраща подходящи сигнали за контрол на дишането) също се асоциира със сърдечни проблеми.

Учените са установили още, че хипоксията (недостатъчното снабдяване с кислород на клетките в организма) може да предизвика вентрикуларна аритмия.

По-нататъшни изследвания ще покажат как лечението на сънната апнея повлиява и кардиологичните заболявания.

" }-->

Коментари