Публикация

Глаукомата - тихият крадец на зрението


Глаукома представлява група заболявания с общ белег - увреждане на зрителния нерв, обикновено съпроводено с абнормално повишено вътреочно налягане.

Най-честата форма - първичната откритоъгълна глаукома, се развива постепенно, без изявени симптоми. Повечето хора дори не подозират очен проблем докато зрението не се увреди значително. Ако глаукомата не се лекува, прогресивното й развитие води до пълна слепота на двете очи. Веднъж диагностицирано, заболяването изисква редовно проследяване и лечение до края на живота.

Клинични белези и симптоми:
Първичната откритоъгълна глаукома прогресира без или с оскъдни симптоми, докато достигне напреднал стадий. Докато повишеното вътреочно налягане продължава да уврежда зрителния нерв, загубата на периферното зрение напредва.
Откритоъгълната глаукома засяга и двете очи, но несиметрично, поради което първо се забелязва загубата на зрение на едното око. Този вид глаукома се развива внезапно в отговор на рязкото повишаване на вътреочното налягане, т. нар. глаукомен пристъп.
В деня на глаукомния пристъп може да се получи необратима загуба на зрението, което изисква незабавно медицинска помощ.

Както откритоъгълната, така и закритоъгълната глаукома могат да бъдат първични и вторични. Наричат се първични, когато причината е неизвестна, а вторичните най-често възникват в хода на друго очно заболяване или травма.

При вторичната глаукома повишеното вътреочно налягане продължава да действа и след овладяване на основното заболяване, като заплашва със слепота заради атрофия на зрителния нерв.

Рискови фактори:
 - Повишено вътреочно налягане.
Основен рисков фактор е повишеното вътреочно налягане и денонощните му колебания. Развива се и глаукома с ниско налягане при абнормално податлив на увреждане зрителен нерв или редуцирано кръвоснабдяване.

 - Недостатъчното кръвоснабдяване на окото.
Намаляване на очния кръвоток причинява исхемия и води до допълнително увреждане на зрителния нерв. Това при пациентите с глаукома означава ограничено зрително поле и необратима загуба на зрение – слепота.

- Възраст.
Възрастта е съществен рисков фактор за развитието на глаукомата. Всеки на възраст над 60 години е с повишен риск.

- Фамилна обремененост.
Глаукомата може да се дължи на генетичен дефект в един или в повече гени, причиняващ повишена податливост на индивида към заболяването.

- Диабетът повишава риска за глаукома.

- Повишеното артериално налягане, както и болестите на сърдечно-съдовата система.

- Не на последно място, глаукома може да се развие вследствие механични травми на окото.

- Късогледство.

 

" }-->

Коментари