Публикация

ОТ 20 ДО 23 ЮЛИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

В Медицински университет – Плевен приключи редовната изпитна сесия за специалност «Медицина» с проведени изпити по биология и химия


В Медицински университет – Плевен приключи редовната изпитна сесия за специалност «Медицина» с проведени изпити по биология на 1 юли и по химия на 8 юли. Първото класиране на новоприетите студенти, което излезе на 15 юли, показа висок състезателен бал в сравнение с резултатите от последните кандидатстудентски кампании. За първи път от много години при жените има един кандидат с максимален бал 36.00, което означава получении четири пълни шестици – две шестици от конкурсните изпити, които се удвояват, и две от дипломата по биология и химия, а при мъжете най-високият бал е 35.76. Новоприетите студенти имат три дати за записване в специалност «Медицина» - 20, 21 и 22 юли.

От 20 до 23 юли включително МУ-Плевен провежда втори прием на кандидатстудентски документи за общо 8 бакалавърски специалности във факултетите «Обществено здраве», «Здравни грижи» и Медицинския колеж. Комисията по приема ще приема документи на място в зала «Хипократ» на Ректората от 8.30 до 17.00 ч, като само на 23 юли ще работи до 16.00 ч. Кандидатите могат да подават документи и онлайн за явяване на теста по биология или за участие в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит. Тестът за бакалавърските специалност ще се проведе на 27 юли 2015 г., понеделник, в Учебен корпус от 8.00 до 10.00 ч.

Към момента, по време на редовния прием на документи през м. юни, близо 400 кандидат-студенти са заявили желанието си за явяване на тест по биология или за класиране чрез оценка от държавен зрелостен изпит за обучение по бакалавърските специалности на висшето училище. 

Коментари