Публикация

Резките колебания в кръвното налягане могат да станат причина за инсулт(ВИДЕО)

При хипертонична криза не бива да се пристъпва към рязко сваляне на кръвното налягане. Затова при нея се прилагат хипотензивни медикаменти и се изчаква няколко минути. Ако стойностите не се нормализират се прави втора и трета апликация с хипотензивни медикаменти.


Хипертоничната болест и симптомните хипертонии спадат към основните рискови фактори за възникване на исхемични мозъчни инсулти и мозъчни кръвоизливи. Във връзка с това е необходимо да се познават добре лечението на хипертоничната болест, което е необходимо да се съобрази с функционалното състояние на организма - възраст, пол и други съпътствуващи заболявания.

" }-->

Коментари