Публикация

Откриват учебната година в МУ-Плевен

С тържество университета посреща 360 първокурсници


След успешно проведената кандидатстудентска кампания 2015 Медицински университет - Плевен попълни след трето класиране всички места за обучение по държавна поръчка за специалностите на трите факултета и медицинския колеж. За шеста поредна година висшето училище обяви и прием платено обучение за специалност «Медицина» и за бакалавърските специалности, към които кандидатите проявяват най-силен интерес.

За академичната 2015/2016 година общо 360 първокурсници с прием след средно образование ще стартират своето редовно обучение по държавна поръчка и срещу заплащане. Новоприетите медици са общо 129, от които 90 български граждани по държавна поръчка, 7 – чуждестранни граждани с българско самосъзнание от Молдова, Украйна, Сърбия и Македония, приети от Министерството на образованието по Постановление на Министерски съвет и 32 български студенти, приети „Медицина” срещу заплащане. Общият брой студенти, приети за обучение след средно образование във всичките 8 бакалавърски специалности на факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и Медицинския колеж е 231. От тях общо 7 първокурсници са записани в платен курс на обучение по специалностите „Медицинска сестра”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и „Помощник-фармацевт”.

Медицински университет – Плевен продължава приема на документи на кандидати след завършена степен на висше образование за магистърската програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, задочно обучение. За новата учебна година във факултет „Обществено здраве” са приети също и 66 студенти в задочна форма на обучение по бакалавърската и магистърската програми на специалност «Управление на здравните грижи».

Академичното ръководство на Медицински университет - Плевен организира за новоприетите 360 студенти-първокурсници и техните близки, за преподавателите и служителите на висшето училище Тържествено откриване на академичната 2015/2016 година на 14 септември 2015 г., понеделник, от 10.00 ч в аудиториум „Магнум” на Втора клинична база.

Празникът ще протече със следната програма:

10.00 ч - Посрещане на новоприетите студенти-първокурсници в зала „Магнум” със свитъци с химна на академичната общност Gaudeamus.

10.30 ч - Посрещане на Академичното Ръководството с изпълнение на химна на академичната общност Gaudeamus от Общинска хорова формация с диригент Анелия Дечева.

Представяне на висшето училище от проф. Маргарита Александрова, Зам.-ректор по учебната дейност, водещ на тържеството.

Приветствие на Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов към новоприетите студенти.

Представяне на основните структурни звена от деканите на факултетите „Медицина”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи” и директора на медицинския колеж.

Приветствие от Студентски съвет.

Приветствие от студент-първокурсник – Теодора Руменова Цонева от град Плевен, студент по „Медицина”, приета с максимален бал 36.00.

Връчване от Ректора на студентските книжки на първокурсниците, приети с най-висок бал по специалности от трите факултета и колежа.

Финален музикален поздрав.

12.30 ч – Получаване на студентските книжки и разписите на учебните занятия по факултети.

13.00 ч – Начало на учебните занятия

Коментари