Публикация

Публикуван е проект на Наредба за осигуряване на радиационна защита

Проектът на Наредба за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели е изготвен на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от Закона за здравето


На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван проект на Наредба за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели. 

М О Т И В И

Относно: Проект на Наредба за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели, проект на Правилник за отмяна на Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV и проект на Правилник за отмяна на Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 V за медицински цели

Проектът на Наредба за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели е изготвен на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от Закона за здравето.

В проекта на нормативния акт са отразени всички аспекти на радиационната защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели, както и международните препоръки и норми в тази област, поради което действащите до момента Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 kV (ДВ, бр. 81 от 15.10.1971 г.) издаден от министъра на народното здраве и министъра на архитектурата и благоустройството и Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 KеV за медицински цели (ДВ, бр. 102 от 28.12.1971 г.) издаден от министъра на народното здраве се предлага да бъдат отменени.

Вижте проектите в приложените файлове. 

" }-->

Прикачени файлове

Проект на Наредба за осигуряване н...
Проект на Правилник за отмяна на П...
Проект на Правилник за отмяна на П...

Коментари