Публикация

Училище по хомеопатия "Едикта"

16-18 октомври 2015 г. – начало на нов курс


Хомеопатията като лечебно изкуство разглежда пациента в неговата цялост – единство от три нива: физическо-емоционално-умствено. Обучението в Училище по хомеопатия „Едикта” е изградено на същия принцип – разглеждат се връзките между различни състояния на тялото и ума, свързва се хомеопатичното познание с това от различните медицински специалности, за да помагат на своите пациенти да възстановят здравето си.

Курсовете са организирани в малки групи. Нашите студенти получават всичко необходимо, за да изградят цялостна картина за човека и неговата холистична природа. Осигуряваме учебни помагала и материали, с които да провокираме интереса на всички колеги – лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина.

Създадено през 2001 г., Училище по хомеопатия „Едикта” е единственото с обучителна програма, одобрена от Европейския комитет по хомеопатия. Преподавателите са лекари с различни специалности и с дългогодишен опит в практикуването на хомеопатия. Обучението е структурирано под формата на семинари и индивидуална работа с пациенти под супервизия. От значение е не само усвояването на теоретичен материал, но и придобиването на практически познания. Затова курсистите преминават 150 часа обучение в кабинетите на преподавателите, където наблюдават работата с пациенти в реални условия.

Очакваме Ви на вълнуващо пътешествие към ново познание и нови хоризонти,

Д-р Дора Пачова и Мария Джонгова

Коментари