Публикация

МУ-Плевен ще отбележи с тържествено честване празника си

Връчват платеки на представителите на академичната общност, придобили нови научни степени и академични длъжности през изминалата година


Ръководството на Медицински университет – Плевен кани всички преподаватели, студенти и служители на Тържественото честване на Празника на висшето училище. Той ще се проведе на 2 ноември, от 14 ч. в зала „Магнум“ на Втора клинична база. Празникът на университета отбелязва „рождената дата“ на висшето училище и произхожда от факта, че на 31.10.1974 г. се е състояло Тържественото откриване на Медицинския факултет в град Плевен. С решение на Академичния съвет датата 31 октомври е заложена като празнична в Академичния календар на МУ-Плевен. С Решение на Ректорския съвет празникът на висшето училище тази година ще се чества на 02 ноември, понеделник, който ще остане учебен и работен ден. От 14 ч. е задължително присъствен за студенти, преподаватели и служители по време на тържественото честване в зала „Магнум“ (Заповед на Ректора № 2285/22.10.2015 г.). Тържественото честване на празника на МУ-Плевен ще протече при следната програма. В 13.30 ч. са осигурени автобуси за превозване на участниците в празника (студенти, преподаватели и служители) до зала „Магнум“ във Втора клинична база. В 14 ч. е началото на Празника с внасяне на символите и посрещане на Ръководството с химна на академичната общност. След това е и официална церемония по награждаване с плакети на представителите на академичната общност, придобили нови научни степени и академични длъжности през изминалата година. Ще бъде поднесен и празничен концерт на Плевенска филхармония - „Концерт от бисове“ със солист Чавдар Вълков, цигулка.

Наградени представители на академичната общност: 

Прикачени файлове

Spisak2015_AkRazvitie.pdf

Коментари