Публикация

Пресконференция по повод на втория Фармацевтичен бизнес форум

ще се проведе на 29 октомври в МУ-Варна


Пресконференция по повод на втория Фармацевтичен бизнес форум ще се проведе на 29 октомври в МУ-Варна

На 29 октомври 2015 г. в Заседателната зала на Медицински университет - Варна ще се проведе пресконференция по повод на Втория ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ С НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ. Събитието ще се състои на 30 и 31 октомври в новата сграда на Факултета по фармация към МУ-Варна.

Освен с програмата на форума, представителите на медиите ще бъдат запознати с актуалните проблеми в бранша по отношение на обслужването на пациентите и развитието на квалификацията на фармацевтите, както и идеите на различните представители на съсловието за тяхното решаване. В рамките на пресконференцията ще бъдат представени гледните точки на преподаватели и студенти, на действащи фармацевти и на висши мениджъри от фармацевтичния бизнес.

ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА

Коментари