Публикация

Тест диференцира вирусните антигени на грип А от вирусните антигени на грип В.

Тест диференцира вирусните антигени на грип А от вирусните антигени на грип В.


В сезона на Острите респираторни заболявания /ОРЗ/

Респираторните инфекции са всеобщо разпространени- сред възрастни и деца. По- голяма част от тях имат вирусна етиология. Бактериите участват най- често като вторични причинители. Обединението на вируси от различни семейства е условно и изкуствено. Основава се на общите им болестотворни свойства, размножават се в цилиндричния епител на лигавицата на горните, а понякога и на долните дихателни пътища /носа, гърлото, устата, трахеята, бронхите/, общ механизъм на предаване на инфекцията- въздушно- капков път и често имат сходна клинична картина на заболяването. Такива причинители са Грипните вируси, Парагрипни вируси, Респираторно синцитиален вирус, корона вируси, Аденовируси, Риновируси, Реовируси. Грипните епидемии настъпват типично през зимните месеци. Специалистите съобщават, че тази година грипната вълна се очаква през м. януари. Сега се намираме в предепидемичен период. По време на грипните епидемии участието на грипните вируси достига до 70%, а в междуепидимичното време- най разпространени са грипните, парагрипните вируси и аденовирусите – около 50% от всички вируси на ОРЗ. Грипното заболяване започва класически с внезапно начало на висока температура, втрисане, главоболие, миалгии и суха кашлица. Инфекцията след заразяване може да протече от общо леко неразположение до тежко животоопасно състояние. Това зависи от вирулентността на вирусния причинител, от неговото количество, от възрастта и имунното състояние на пациента. По- тежко е протичането на грипа и ОРЗ при децата и възрастните, страдащи от други съпътстващи заболявания. На пациентите със съмнение за грип, може да се помогне с противовирусен препарат, особено, ако е приложен през първите 48 часа от началото на заболяването. Бързото разграничаване на грип А от грип В позволява на лекарите избор на селективна противовирусна терапия. Изключително важно е да се определи грипния причинител на симптоматичното заболяване в отделно социално заведение или общност- затворени колективи с други основни и водещи хронични заболявания, така че да може да се вземат подходящи превантивни мерки. Диагностиката на грипните вируси и ОРЗ става чрез широк набор от вирусологични и серологични методи. В първите дни на заболяването (до 3-5я ден) се взема секрет от носа или носоглътката за изолиране на вирусния причинител. Изолирането на вируса е най- сигурният начин за доказване на причинителя на заболяването. През последните години за доказване на антигените на грипните вируси и на някои вируси на ОРЗ се прилагат бързи методи. Такъв е Хроматографски имунен анализ за пряко и качествено откриване на вирусни антигени на грип А и грип В от носен секрет и/или назофарингеален смив на съмнително болни пациенти, който се използва в Лаборатория Лина. Тестът диференцира вирусните антигени на грип А от вирусните антигени на грип В. След този период могат да се приложат серологични методи за откриване на специфичните серумни антитела, като техният пик е 10-14-ия ден от началото на инфекцията. Серумните антитела са от различни класове- хемаглутинини, имуноглобулини и други. Така от една серумна проба може да се докажат едновременно ранните ИгМ антитела и късните ИгГ антитела. Поради голямата циркулация на вирусите на ОРЗ и краткотрайният имунитет (от 3- 6 мес. до 1-2 год.), препоръчително е серологичната диагноза да се поставя с две серумни проби: 1-та се взема в началото на заболяването- до 7-я ден, а втората- след 15-20 дни. Така динамиката само на ИгГ антителата понякога е достатъчно за диагнозата.

Д-р Т. Николова МДЛ ЛИНА

Коментари