Публикация

Проф. д-р Петър Червеняков вече е Академик

Само преди броени дни, на 13.11. на официална церемония нашият многоуважаван колега проф. д-р Петър Червеняков беше удостоен с титлата Академик от Българската академия на науките и изкуствата


Само преди броени дни, на 13.11. на официална церемония  проф. д-р Петър Червеняков беше удостоен с титлата Академик от Българската академия на науките и изкуствата! Неотдавна докторът отбеляза своя 90-годишен юбилей, а преди 3 години чества 60 години активна трудова дейност, продължаваща и днес…

Роден е през 1925г., завършва МУ – София през 1952 г. Ординатор в Хирургично отделение в болницата на МВР. Взема специалност хирургия и специализира гръдна хирургия в Чехословакия. Става асистент в Медицинска академия и защитава дисертация в СССР по гръдна хирургия. В България защитава дисертация и става доктор на медицинските науки по Експериментални и клинични проучвания на пластични операции на трахеобронхиалното дърво и белия дроб.

Става професор и ръководител на катедрата по гръдна хирургия.

Има над 310 публикации. Автор и съавтор на 3 монографии, 2 изобретения и 12 рационализации. 35 години е републикански консултант по коремна и гръдна хирургия. По спешност е консултирал и оперира по показания болни в 52 болници в България – обикновено нощем, следобяд и в празнични дни. Общо е извършил близо 28 000 операции и асистенции, и то предимно в областта на голяма гръдна и коремна хирургия.

Проф. д-р Петър Червеняков д.м.н. е бил Главен хирург-консултант на Либия 12 години (между 1990 и 2002г.). Там е извършил над 3200 операции. Осъществил по спешност в почти всички големи болници в Либия 968 консултации и операции, от които 343 големи – предимно при гръдни травми – реимплантации на бял дроб, огнестрелни наранявания на бял дроб и сърце. От 2011г. е водеща част от екипа на Отделението по хирургия към МБАЛ „СЕРДИКА“.

Проф. Червеняков е носител на орден Св. Св. Кирил и Методии за заслуги в областта на медицинската наука, както и най-високото отличие – Лекар на България.

Коментари