Публикация

Приоритет на Испания е по-широкия достъп до генерични и биоподобни лекарства

Испанската Асоциация за генерични лекарства (AESEG) и ЕГА обявиха на проведена среща в Мадрид ангажимента си да увеличат достъпа на испанските пациенти до генерични и биоподобни лекарства


Европейската генерична и биоподобна асоциация (EGA), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) и испанската Асоциация за генерични лекарства (AESEG) обявиха на проведена среща в Мадрид ангажимента си да увеличат достъпа на испанските пациенти до генерични и биоподобни лекарства, като подчертаха значимостта на въвеждането на мерки, които ще повишат достъпа до висококачествени лекарства и ще премахнат пазарните бариери.

Сред обсъжданите теми бяха разликата в цените между оригиналните и генеричните лекарства, отрицателните последици от системата на снабдяване в Андалусия и освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ (Сертификата за допълнителна защита), който би създал хиляди работни места за испанската фармацевтична индустрия.

Испания е единствената страна в ЕС, която има поддържа ценова политика, насочена срещу дългосрочната способност на индустрията за генерични лекарства да увеличава достъпа на пациентите и да осигурява спестявания за испанските платци, тъй като премахва стимулите за лекарите да предписват, фармацевтите в аптеките да продават, а пациентите да търсят дадено генерично лекарство.

EGA и AESEG също така подчертаха последиците за снабдяването с лекарства (напр. недостига и късното навлизане) за пациентите и снабдителите от системата за снабдяване в Андалусия, което заплашва и жизнеспособността на европейските и испански производители и намалява способностите за разработка и въвеждане на нови генерични лекарства на пазара.

EGA предвижда, че до 2020 г. от 75% до 80% от лекарствата в ЕС ще бъдат генерични или биоподбни лекарства, поради което има смисъл да се увеличи производството в Европа за разлика от страните извън Европа. Съвсем наскоро Европейската комисия предложи да работи по освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ, който би позволил производството и износа на генерични и биоподобни лекарства през периода на СДЗ, като стимулира производството на лекарства, създава висококвалифицирани работни места и икономически растеж в онези страни, където производството на генерични и биоподобни лекарства е особено актуално, например Испания.

Яцек Глинка, председател на EGA, коментира: „Нашата индустрия е готова да работи с испанските власти за създаването на здравословна среда за генеричните и биоподобни лекарства в Испания, премахване на пазарните бариери и увеличаване рентабилността на лечението, като по този начин се даде възможност на лекарите да лекуват повече пациенти с висококачествени лекарства.”

Анхел Луис Родригес де ла Куерда, генерален директор на AESEG, подчерта: „7 от 10 генерични лекарства в Испания се произвеждат в Испания. Здравата генерична конкуренция на испанския пазар ще осигури допълнителна стойност и работни места в Испания. Затова предложението на Европейската комисия за освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ също е от съществено значение за създаването на повече възможности за производството и заетостта в Испания. Призоваваме испанското правителство да подкрепи тази мярка за създаване на работни места в ЕС”.

Коментари