Публикация

Семинар за координатори на проекти с българско участие

Международен трейнинг курс „Fix fix fix – Project mechanics In garage“ за трудностите при организиране на проекти стартира в Полша.


„Fix fix fix – Project mechanics In garage“ е европейски проект по програмата Еразъм+, КА1, фокусиран върху трудни ситуации, в които организаторите могат да попаднат и евентуалните възможни решения.

Координатор на проекта е полската организация Zamojskie Voluntary Service Association. Партньори в проекта са Диабет и предиабет (Bulgaria),Co-Efficient (Hungary), Network for Euroean Citizenship and Identity (Cyprus), EDUcentrum (Czech Republic), Cult Europe (Italy), Network for Euroean Citizenship and Identity (Romania), TREPES (Latvia), ANAZITITES THEATROU (Greece), „Apkabink Europą“ (Lithuania).

Основна цел на проекта е да насърчи координаторите на проекти и организаторите на дейности за неправителствени организации да се впускат по-смело в организирането на различни акции и кампании. Проектътще насърчи организациите да реализират международни младежки проекти, като черпят от опита на другите и като се запознаят с нови инструменти, полезни в трудни ситуации при провеждане на проекти.

23 участници от 10 организации ще обменят опит и ще разказват как са преодолели странни и неочаквани ситуации. Участниците са международни координатори на проекти, обучители по неформално образование и младежки работници. На срещата представителите на нестопански организации щеговорят за най-трудните ситуации, в които са попадали при работата си по проекти. Ще проиграят нови и нестандартни решения.

Продукт от проекта ще е публикуването на книга с резултатите от дискусиите. Книгата ще бъде разпространена между активни младежки работници, младежи, заинтересовани от създаването и провеждането на международни проекти, нестопански организации, младежки местни общности. По време на проекта ще бъдат рекламирани възможностите на Еразъм+ за създаване на проекти и за включване на нови и по-малки организации в програмата.

Методология на проекта: Тийм билдинг, интеграционни игри, презентации, интеркултурни игри, дебати, брейнсторминг, работа по групи, работнивизити, ориентационни игри, конференция, педставяне на организациите, семинар по управление на риска.

Продължителност на проекта: 05.08.2015 - 01.04.2016

Проектни дейности в Полша: 21-28.11.2015

Коментари