Публикация

Проект в Австрия с наше участие

Проект в Австрия с наше участие

 


Проект с партньор „Диабет и предиабет“ се проведе в Австрия, Клафер. Проектът събра млади хора от 7 държави, които разгледаха човешките права и правата на младежите в Европа и по света. Проектът се проведе с подкрепата на Програма “Еразъм+”.

Повечето участници заявиха, че това е било едно от най-вълнуващите преживявания в живота им. Международните проекти по програма Еразъм+ дават наистина много - нови знания, нови приятели и емоции.

Срещаш нови култури, нации, разбирания, езици от цяла Европа. Създават се контактии се създават приятелства за цял живот. Участниците срещат умни, амбициозни млади хора. Водят интересни дискусии, впускат се в игри, танци, забавни ситуации. На проекта всеки може да усъвършенства английския си език и да натрупа житейски опит.

Коментари