Публикация

Първите магистри по специалността „Опазване и контрол на общественото здраве“ стартираха обучението си в МУ-Варна

Най-новата магистърска програма на МУ-Варна стартира днес


Днес, 20 ноември, 31 студенти започнаха двугодишното си обучение в най-новата магистърска програма „Опазване и контрол на общественото здраве", която МУ-Варна стартира от тази година. „Въвеждането на тази специалност е продиктувано от нуждите на работещите в тази област и от съвременните изисквания на пазара на труда. МУ-Варна за пореден път доказа, че е адекватен на промените и адаптивен към желанията на хората за квалификация и специализация в дадена област." Това заяви доц. д-р Клара Докова – заместник-декан на Факултета по обществено здравеопазване. Пред бъдещите магистри тя презентира университета и факултета и разясни акцентите в учебния план. Ръководител на магистърската програма е гл. ас. д-р Димчо Томов, председател на програмния съвет е доц. д-р Теодора Димитрова.

Магистърската програмата по „Опазване и контрол на общественото здраве" е естествено надграждане на образователната степен „професионален бакалавър" по специалностите „Инспектор по обществено здраве", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант" и др., изучавани в медицинските колежи в страната.

По време на обучението си студентите ще имат възможност да разширят познанията си в областта на съвременните глобални и специфични проблеми на общественото здраве и да повишат квалификацията и професионалните си умения за превенция и ограничаване на разпространението на заразни и социално-значими заболявания, здравно обучение и промоция на здраве.

Сред основните дисциплини, които ще изучават студентите, са оценка на здравни потребности, здравна политика, епидемиология, статистика, здравна икономика и мениджмънт, промоция на здраве, информационни технологии, околна среда и здраве и др. След завършване на двугодишната програма магистрите ще могат да практикуват както в министерства и техните регионални подразделения, национални здравни центрове, органи на общинската и областната власт, здравни и социални заведения, така и в публични и частни лечебни заведения и здравни мрежи от извънболничната и болничната помощ, служби по трудова медицина и др.

Коментари