Публикация

Д-р Венцислав Грозев: Закон слага нови лимити и спира договорния процес между лекарите и здравната каса

Спорни текстове от проектозакона за бюджета на НЗОК за 2016 г. променят изцяло духа на реформата


- Д-р Грозев, парламентът прие на първо четене проектозакона за бюджета на здравната каса за 2016 г. Какво намирате в него?

- Финансовата част няма да коментирам - действително са заложени 129 млн. лв. допълнително за здравни услуги, общият бюджет е 3,2 млрд. лв.

Същевременно в този проектозакон са заложени много притеснителни текстове, чрез които се прави опит БЛС и Българският зъболекарски съюз (БЗС) да бъдат извадени от договорния процес със здравната каса по рамковия договор със здравната каса. Става дума за чл. 4 и отделни членове от параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби.

- С какво не сте съгласни в тези текстове?

- Чрез член 4 се въвеждат годишни обеми за районните здравноосигурителни каси (РЗОК) за заболяванията, включени в основния пакет дейности на здравната каса. Това означава 85% от всички заболявания, които НЗОК гарантира изцяло

след като е гарантиран, защо се въвежда понятието "обеми"?!

Няма смисъл от рестриктивни мерки в този случай, това е правен нонсенс. БЛС настоява този текст да отпадне.

- Въвежда се нов тип лимитиране, така ли?

- Точно така, и то в противоречие със Закона за здравното осигуряване, приет преди 4 месеца. Би следвало да остане досегашният принцип - на всяка РЗОК се утвърждава годишна обща стойност за здравноосигурителни плащания, разпределени по месеци. Така пише в Закона за здравното осигуряване, а проектозаконът за бюджета на НЗОК за 2016 г. го изменя.

Целта е очевидна - болниците отново да се поставят в условията на лимити, въпреки че има 100% гарантиран основен пакет. Това означава, че всяко лечебно заведение, което има договор по основния пакет, трябва да получи от здравната каса заплащането за изработената и фактурираната дейност по него. И в никакъв случай не приемам да определят това като "по-гъвкав лимит", защото не е ясно коя РЗОК с какви обеми ще подписва договорите.

- Какво променят другите спорни за вас текстове от новия закон?

- Другите спорни текстове са в параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за бюджета на НЗОК. Чрез член 15 се разпределят обемите, а чрез създаването на чл. 2, алинея 3, точка б) се разрешава на

надзорния съвет на НЗОК да променя цените на дейностите при превишение на месечния бюджет,

които чрез здравния министър да бъдат внасяни и приемани от Министерския съвет. Това също противоречи на Закона за здравното осигуряване, защото подобни промени са част от договорния процес между касата и БЛС и БЗС.

Още един вид лимит се залага чрез член 20, т. 6 РЗОК трябва да купуват медицински услуги в рамките на обема, определен в член 15. И всичко това без участието на БЛС. Нещо повече, няма и желание за разговор с нас, както се вижда от стенограмата на заседанието на надзорния съвет от 8 юли. Тогава един от членовете на надзора предлага да се провеждат ежемесечни срещи между надзорниците и БЛС точно по тези важни теми, засягащи рамковия договор за 2016 г., но г-н Ананиев, председател на съвета се изказва: "Абсолютно против!" Това е цитат от стенограмата, тази позиция е заявена още през юли. Тези неща сериозно ни безпокоят като съсловна организация.

- От всичко дотук следва, че се прекратява изцяло договорният процес?

- Ако се приемат тези преходни и заключителни разпоредби на новия закон за бюджета на здравната каса и се промени Законът за здравното осигуряване, точно това става - съсловните организации на лекарите и зъболекарите се изваждат от договорните процеси.

- Каква ще е реакцията на БЛС в такъв случай?

- Ако не се променят тези текстове, лекарският съюз няма да участва в рамковото договаряне - в момента сме замразили преговорите, и няма да подпише новия рамков договор. Разбира се, обмисляме и протестни действия в рамките на закона. На 4 декември ще има заседания на управителния и националния съвет на БЛС и това ще бъде конкретно решено.

- Под каква форма са възможни протестите?

- Изцяло в разрешената от закона - можем в извънработно време да протестираме, не можем да оставяме спешни случаи без оказване на помощ и др. Има начини всичко да бъде законово спазено.

- Как виждате бюджета за здравни дейности за 2016 г. като цяло?

- Имаме предложения за преразпределение на парите между видовете медицинска помощ, за да се осигурят целите на реформата - една от тях е

да се разтовари болничната помощ и да се акцентира върху дейността на извънболничната

помощ. От сегашното разпределение на сумите по пера не личи това да е цел, защото в бюджетите за първична и специализирана извънболнична помощ на практика няма никакво увеличение. БЛС предлага точно там да има увеличение, да започнат преговорите на базата на отменените спорни текстове от проектозакона за бюджета на НЗОК, да говорим за резерва. Ако не се осигури финансово 100% основният пакет, за каква реформа можем да говорим?

- Виждали ли сте проект за здравна карта?

- До момента не сме виждали такъв проект, само по места наши експерти са участвали в изработването на областни здравни карти. Определено се вижда, че

ще има големи проблеми и там -в посока невъзможност на лечебни заведения да сключват договори с НЗОК

Трябва да се подходи много внимателно.

- Възможно ли е пълно блокиране на реформата от 2016 г.?

- Напълно е възможно, ако посочените законови текстове останат в сила и ако не се вземат предвид предложенията на БЛС. Трябва да бъде предоставена възможност да се преговаря спокойно и конструктивно. Ние сме "за" реформата. Ако се стигне до лимитиране на дейност, гарантирана със закон,това е огромна опасност и за лечебните заведения, и за пациентите.

Източник: в. "24 часа"

Коментари