Публикация

„Светът на различните деца“ показаха ученици от Вършец в изложба и концерт

НАРД отличи проекта на учениците от СОУ „Иван Вазов” в град Вършец, които помагаха на деца със СОП и на свои връстници роми.


Учениците Катрин Пенчева, Гергана Богданова и Ива Стефанова от училището във Вършец спечелиха отличие в конкурса „Доброволческа инициатива 2015 година“ на НАРД – Националния алианс за работа с доброволци. Момичетата спечелиха престижната награда сред 40 инициативи на различни граждански и бизнес организации, училища и читалища от цялата страна.

Целта на учениците от Вършец е укрепване на самочувствието и развиване на творческия потенциал на деца-роми и деца със СОП, провокиране на интерес към ученето както сред учениците, така и сред техните родители. За да постигнат целта си, момичетата са организирали изложба, интервюта и концерт. Чрез тях са създали възможност за изява на творческия потенциал на децата роми и децата със СОП. 

Така са изразили светоусещането си за това как светът да стане едно по-добро място, където всички да бъдат ако не равни, то поне разбрани и приети.

Учениците, представители на Училищен съвет на децата към СОУ „Иван Вазов” – град Вършец, бяха отличени за инициативата „Светът на различните деца”. В последните години учениците в същото училище подемат много инициативи в подкрепа на свои връстници, които изпитват икономически, социални и други трудности. Съпричастността им е за пример за всички нас и ще се надяваме, когато пораснат, да продължат да споделят същите ценности и да увличат повече хора в инициативите си.

Инициативата допринесе за засилване на ролята на УСД чрез популяризиране в местната преса, слотяване на екипа и формиране на важни личностни и социални умения, които оказват директно въздействие върху ефективността им като представители на детското мнение – изграждане на активна гражданска позиция, самосъзнание и култура и развиване на стремеж за участие, лидерски потенциал и умението за поемане на отговорност.

Според учениците Катрин Пенчева, Гергана Богданова и Ива Стефанова, които спечелиха наградата на НАРД, да си доброволец е въпрос на личен избор. Доброволчеството означава да даряваш безвъзмездно своя труд, като в замяна на това придобиваш знания и опит. За да решиш да станеш такъв, трябва да имаш убеждението, че каузата, която си избрал, е важна, доброволческата дейност, не само е нещо нужно и значимо, но носи и на самия теб приятни и полезни емоции, виждаш смисъл в тях. Според Ива Стефанова, за да може нашият свят да стане по-добър, всеки от нас трябва да даде своя личен принос, а доброволчеството е начин на мислене, отговорност, избор на отделния човек.

Инициативите бяха проведени със съдействието на Ресурсен център към училището, ментора на Училищния съвет Албена Дамянова и станаха реалност благодарение на отпуснат малък грант от УНИЦЕФ и ФПБ.

След събитието преподавателката Албена Дамянова сподели:“ От 8 години работя като ментор на Училищния съвет на децата в училището. Вече за втори път те печелят малък грант със собствен проект за реализиране на техни инициативи. При самото изготвяне на проектите основна роля имат учениците, които сами определят дейностите, които биха подобрили микроклимата и допринесли за включване на всички деца в общоучилищния живот.“

Организаторите на конкурса „Доброволческа инициатива 2015 година“ от НАРД отбелязаха, че за първа година една трета от участниците-доброволци са в ученическа или студентска възраст. Официален гост на събитието беше и президентът Росен Плевнелиев, който каза, че европейските ценности не бива да бъдат загърбвани, а прояви като тази показват, че страната ни не престава да бъде пример за демокрация, човечност и съпричастност. Държавният глава изрази благодарността си към участниците в конкурса за приноса им към развиването на доброволчеството у нас.

Коментари