Публикация

СЗО с нова програма насочена срещу смъртността на родилки и новородени в здравните заведения.

04.12.2015г. Женева - СЗО:


По данни на СЗО повечето смъртни случаи на майки и новородени протичат в перинаталния период, обикновено в първите 24 часа след раждането. Болшинството от тях могат да се предотвратят. Според статистиката годишно има над 130 милиона раждания, при които има 303 000 смъртни случая на майките, 2,6 милиона мъртво раждания, 2,7 милиона - смърт на новородените в рамките на първите 28 дни след раждането. Повечето от тези случаи протичат в учреждения с ограничени ресурси, често при липса на квалифицирани акушерки.

Глобален приоритет на СЗО става достъпа до квалифицирана помощ при раждането, като целта е жените в регионите с висок риск да се поощряват и стимулират да раждат в медицински учреждения. За съжаление на практика в редица от тях нивото на предлаганата медицинска помощ е изключително ниско.

Новите цели за периода 2016 - 2030г. включват съществено намаляване смъртността на майките и новородените в целия свят.

Коментари