Публикация

Лечение на болестта на Дюпюитрен

Какво представлява и как се лекува?


Често срещано заболяване в областта на ръката. Представлява фиброзно изменение на палмарната фасция, което води до флексионни контрактури на пръстите. Най-често се засяга безименния пръст. Кожата обикновено сраства с фасцията.

Контрактурата на Дюпюитрен се наблюдава при хронично пренапрежение на пръстите на ръката, като се установява и фамилност при част от болните.

Заболяването настъпва бавно и постепенно. Липсват болки. С течение на времето пръстите се свиват и не могат да се разгънат, което води до инвалидизация на ръката в различна степен, ако не се лекува.

Лечението е оперативно и се състои в отстраняване на фиброзно променената фасция и кожна пластика в областта.

д-р Георги Георгиев, дм

Прикачени файлове

MD04_2019_MD Bulgaria_Ortopedia.pdf

Коментари