Публикация

Стартира Националната кампания Ваксинко

Тя цели да предостави достъпна, достоверна и изчерпателна информация за ваксините и ваксинопрофилактиката, да даде възможност на родителите да задават своите въпроси по темата, да се покажат ползите и опасностите при пропускане на задължителните имунизации


Днес, 9 февруари 2016 г., беше даден официалният старт на Национална информационна кампания „Ваксинко”. Това се случи в СБАЛАГ „Майчин дом” по време на Дискусионен форум „Васкините – обществени нагласи и научни факти”. Събитието беше открито от министъра на здравеопазването, д-р Петър Москов, и беше модерирано от главния държавен здравен инспектор, д-р Ангел Кунчев.

Национална информационна кампания „Ваксинко“ се организира от Национална пациентска организация, съвместно с Българска педиатрична асоциация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, под патронажа на Министерство на здравеопазването и цели да насърчи спазването на Задължителния имунизационен календар и да покаже ползите за обществото и от препоръчителните имунизации. Идеята за кампанията беше инициирана по време на редовно заседание на Консултативен съвет „Партньорство за здраве“ на 16.07.2015 г.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Сдружение Национална пациентска организация, представи елементите на кампанията и предстоящите инициативи. Той обясни необходимостта от спазване на Задължителния имунизационен календар и подчерта необходимостта от актуална, достоверна и надеждна информация относно ваксините и тяхното приложение, за да могат родителите да се чувстват спокойни, че взимат най-правилното решение за своето дете. Ето защо в рамките на кампанията, съвместно с експерти от здравните институции, бяха създадени печатни информационни материали (флаери и плакати), които ще се разпространяват в здравните заведения в цялата страна, а фейсбук страницата https://www.facebook.com/vaksinko.bg и интернет сайтът www.vaksinko.bg ще дадат възможност на всички заинтересовани да зададат своите въпроси и да получат информацията, която ги интересува.

Целите на кампанията са да се предостави достъпна, достоверна и изчерпателна информация относно ваксините и ваксинопрофилактиката, да даде възможност на родителите да задават своите въпроси по темата, да се покажат ползите от придържането към Задължителния имунизационен календар, да се информира обществото относно опасностите при пропускане на задължителните имунизации, както и да се даде информация за възможностите за докладване на нежелани реакции.

Министър Москов подчерта необходимостта от гарантирането на имунизационния календар на Р България и заяви, че държавата ще направи всичко възможно за задоволяването нуждите на новородените. Той посочи и че нуждата от позитивна информационна кампания във връзка с ваксините е наложителна, за да могат да бъдат елиминирани реалните страхове на хората и по един достъпен и аргументиран начин да бъдат убедени, че спазването на Задължителния имунизационен календар е най-доброто, което могат да направят за здравето на тяхното дете.

Д-р Ангел Кунчев изнесе данни от социологическо проучване сред родители, което изследва нагласите на обществото относно ваксините и ваксинопрофилактика. От него стана ясно, че 90% от участниците в проучването одобряват задължителния характер на имунизационния календар, а според 87% има полза от задължителните ваксини. 35% от изследваните обаче считат, че ваксините биха могли да навредят на тяхното дете. Това е още едно потвърждение за необходимостта от провеждането на дългосрочна кампания, която да информира родителите за всички ползи от ваксините и да отговори на всички техни въпроси и притеснения.

В дискусионния форум взеха участие редица видни български експерти – проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация, доц. Атанас Мангъров, началник на Първо детското отделение към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, проф. Мира Кожухарова, национален консултант по епидемиология, проф. Павел Теохаров, национален консултант по вирусология, проф. Боряна Слънчева, началник Клиника по неонатология към СБАЛАГ „Майчин дом", д-р Капка Кънева - от името на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), и др. Участниците в дискусията обясниха защо имунизациите трябва да са задължителни, представиха множество неоспорими научни факти, показващи, че имунизацията е най-лесният, достъпен и ефективен начин за справяне с ваксинопредотвратимите заболявания и представиха възможностите за докладване на нежеланите реакции, в редките случаи, в които възникват такива. 

" }-->

Коментари