Публикация

Конкурс за есе „В моята библиотека“

Ако сте студент в МУ – Пловдив, Вие сте поканен да участвате в конкурса за есе „В моята библиотека“.


Конкурсът се организира по повод на Дните на Библиотечно-информационния център (9-13.05.2016) и цели да мотивира студентите да представят оригинални творчески есета за своя опит и впечатления от библиотеките и защо те са важни днес.

Изпратете своето есе в обем до 400 думи и формат MS Word на pressmedica@abv.bg до 11 април 2016. Не забравяйте да добавите следните данни: име, специалност, курс.

Конкурсните творби ще бъдат оценявани от жури по следните критерии:
тематичност – доколко есето съответства на зададената тема;
логическа структура и свързаност на изложението;
оригиналност на идеите.

Победителите, ще бъдат отличени с награди, които са:

Първа награда – 100 лв.
Втора награда – 80 лв.
Трета награда – 60 лв.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени до 30 април 2016 г.
Отличените есета ще бъдат представени от авторите на 11 май 2016 г. в Аудиторния комплекс. Ще бъдат публикувани в сайта на МУ-Пловдив и на страниците на в. „Аудитория медика“.

Коментари