Публикация

Нашите нови промоционални пакетни цени

Пакет от прегледи, диагностични дейности и изследвания


При БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ на обща цена от 45,00 лв.

Включва:

Преглед от специалист - пулмолог с ФИД /Функционално изследване на дишането/

Кръвни изследвания: Пълна кръвна картина с диференциално броене, СУЕ /утайка/ и CRP – високочувствително.


При ДОКАЗАН ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО на пакетна цена от 76,00 лв.

Включва:

Преглед от специалист - ендокринолог с е ехография на щитовидна жлеза

Кръвни изследвания: - TSH, FT 4, ТАТ, МАТ, Кръвна захар, Холестерол, Триглицериди,


При ДЪЛГОГОДИШНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ на пакетна цена от 122,00 лв.

Включва:

Преглед от специалист - кардиолог с ехокардиография.

Преглед от специалист офталмолог с измерване на очни дъна

Холтер RR /артериално налягане/

Кръвни изследвания: Пълна кръвна картина, кръвна захар, холестерол, триглицериди, креатинин, пикочна киселина, HDL, LDL, урина за седимент


ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ

ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ „РАННА ДИАГНОСТИКА НА ГРАНИЧНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕЦЕНКА НА РИСКА СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИЯ ПРОФИЛ”

Пакетна цена от 72,00 лв.

Включва:

Преглед от специалист - кардиолог с ЕКГ

Преглед от специалист - офталмолог с измерване на очни дъна

Кръвни изследвания: Пълна кръвна картина, кръвна захар, холестерол, триглицериди, креатинин, пикочна киселина, HDL, LDL, урина за седимент


ПАКЕТ „ПРОФИЛАКТИКА ЗА РАК НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА”

Пакетна цена от 70,00 лв.

Включва:

Преглед от специалист - уролог с ехография на пикочо-полова система

Кръвни изследвания: PSA

Изследване на урина за седимент и микробиологично изследване на стерилна урина

Коментари