Публикация

В МБАЛ "Пълмед" отвори врати Център по дерматология и алергология

​Ръководителят на новооткрития Център по дерматология и алергология в МБАЛ "Пълмед" доц. д-р Румяна Янкова коментира в интервю за в.Телеграф новото звено.


в. Телеграф, стр. 18 

- Доц. Янкова, преди дни на територията на ДКЦ "Пьлмед" в гр. Пловдив заработи Център за дерматология и алергология, който оглавявате. Разкажете ни повече за него.

- Центърът по дерматовенерология и алергология се състои от кабинети и лаборатория, които ръководя, тъй като съм специалист и в двете направления. Имам дългогодишен опит по двете специалности, който ми дава възможност за по-комплексен, задълбочен и многостранен подход при решаване на проблемите на пациентите. Повече от половината кожни болести са с прояви на алергия и променена реактивност, а от своя страна повече от една трета от алергичните болести показват поражения на кожата. Така че е обяснимо защо знанията и опитът в двете ми специалности взаимно ми помагат да взема по-правилното решение за всеки конкретен пациент. В центъра ще работят още двама дерматолози, като обслужваме пациенти от всички възрасти, с всички дерматовенерологични и алергологични заболявания.

- От какви услуги ще могат да се възползват пациентите в центъра?

- Това е център не само за консултации, но и за разнообразни из следвания - тестуване с алергени за ди хателна, хранителна и други видове алергии, както и медикаменти, включително така необходимите тестове с упойки за пациенти преди операции. Предоперативното обслужване се осъществява не само за лежащо болните от болница "Пълмед", но и за всяка друга болница, отделение, ДКЦ и медицинско заведение, които желаят да препратят пациентите към нас. И не само тестуване, разбира се, а много по-важното предшестващо и съпътстващо защитно лечение, за да се избегнат сериозни и животоопасни реакции. В практиката си съм имала десетки случаи на хора с предходни тежки алергични проблеми, включително с шокове, които посредством адекватно пред- и следоперативно поведение излизат нормално както от периода на анестезия, така и като цяло от хирургичната, гастроскопска или друга инвазивна интервенция, изискваща въвеждане на упойка. Така че от нашите услуги могат да се възползват както амбулаторни, така и лежащо болни. Нещо повече - като заместник-председател на секцията по дерматоалергология към Българското дерматологично дружество, вече на територията на МБАЛ "Пълмед", ще продължа да организирам и провеждам ежегодната есенна безплатна седмица за алергологично тестуване и лечение на пациенти с дерматити и екземи.

-Каква апаратура се използва в центъра за целите на работата ви?

- Традиционното епикутанно (пач тест) тестуване ще се осъществява с най-новите, непрекъснато обновяващи се и окомплектовани европейски серии, авторизирани от Международната изследователска група по контактен дерматит. В центъра ще разполагаме и с модерен дерматоскоп, както и с дигитален микроскоп за изследване на пигментни образувания и нарушения на кожата. В тази връзка центърът ще се включи активно в ежегодно провеждащата се безплатна европейска кампания "Евромеланома" с прегледи и консултации за пациенти със съмнителни пигментни тумори, бенки и- други образувания. Съвместно със сектора по физиотерапия ще можем да осъществяваме различни процедури, включително фототерапия на псориазис, която е едно съществено предимство за пациенти със или без болнично лечение.

- Освен един от доказаните специалисти в областта вие сте и преподавател?

- Да, аз съм преподавател и продължавам да обучавам студенти, включително и такива с англоезично преподаване, по международни програми като "Еразъм" и други, но също и специализиращи лекари с програми по дерматовенерология и клинична алергология. В моите дерматоалергологични и изследователски работни места те са винаги добре дошли за каквито и да са консултации, обсъждания и пр. Моята склонност към обучение се простира и върху пациентите дори в ежедневната ми практика. Но не само. Съвместно с колеги или самостоятелно, ще продължа тази своя активност. В този смисъл имам дългогодишна идея в МБАЛ "Пълмед" да стартираме училище за атопици - за пациенти с атопичен дерматит, бронхиална астма и алергичен риноконюнктивит. Като се има предвид, че атопичният дерматит е обичайната първа проява на болестта, най-често още след първите два-три месеца от живота, сериозно значение има правилното обгрижване на кожата на кърмачетата, което прави възможно избягването на честата употреба на кортикостероиди и други силно активни лекарства за локално или системно лечение. Смятам, че това училище ще бъде много добро попълнение към съществуващото Училище за бъдещи родители, което вече функционира на територията на МБАЛ "Пълмед".Това е една чудесна възможност да разширим тази дейност, да я обогатим със съвместните си знания и опит, и така да сме още по-полезни на нашите пациенти.

***
Визитка
Доц. Румяна Янкова е водещ дерматолог и алерголог. Тя завършва Висшия медицински институт в Пловдив през 1973 г. с отличен успех и като награда е назначена за стажант-асистент, а впоследствие и асистент в Катедрата по дерматология и венерология. Придобива специалност по дерматология и венерология (1979) и защитава дисертация на тема: Методът "кожен прозорец" при проучвания върху контактната свръхчувствителност (1990). През 1993 г. получава научно звание доцент, а от 2000 до 2016 г. е ръководител на катедрата по дерматология и венерология. 

Дългогодишен завеждащ на сектора по алергология е към МУ - Пловдив. Като преподавател тя се занимава с обучение на студенти по медицина и стоматология, вкл. с англоезично обучение и по международни програми, обучава лекари - специализанти по дерматовенерология и алергология, понастоящем и бакалаври по медицинска козметика, научен ръководител и рецензент е на дисертационни трудове.


Има над 80 публикации в периодични издания, над 100 участия с лекции и доклади в български и международни научни форуми, съавтор е в пет учебника и три монографии, ръководи и участвува в работата по научни проекти.

Член е на Борда на съветниците на Института за клинични експертизи - Франция и е съосновател на българския филиал на същия институт. Член е на ръководството на Българското дерматологично дружество и заместник-председател на Секцията по дерматоалергология, както и член на Европейската академия по дерматология и венерология. Оглавява организационните комитети на ежегодни регионални дерматологични конференции, председател е на сдруженията Дерматология и венерология" и " Сдружение срещу кожния раки. Доц. Янкова е член на редколегията на сп. Дерматология и венерология" и рецензент на редица дерматологични и алергологични издания.

От 2008 г. е собственик и управител на Клиника «Медидерма» - клиника за дерматология, 

Коментари