Публикация

От 1 април започва договорният период на Националната здравноосигурителна каса

НЗОК категорично опровергава всички внушения, че новите правила, по които ще сключва договорите, ще предизвикат проблеми и хаос


От 1 април, започва новият договорен период на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Институцията ще сключва индивидуални договори с изпълнителите на медицинска помощ, които отговарят на специалните и общи условия, с които касата гарантира комплексното, достъпно и качествено обслужване на пациентите. Касата ще приема заявления за сключване на споразумения до края на април (30 - дневен срок от публикуването в ДВ). 

При липса на заявление, действащите договори се прекратяват. До 30 дни от постъпването на заявлението касата трябва да сключи новото споразумение, ако заявителят изпълнява всички изисквания, които гарантират качественото обслужване на пациентите. Днес, 31-ви март 2016 г., в извънреден брой 25 на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. по чл.54, ал.9 и чл.59а, ал.6 от Закона за здравното осигуряване, което ще залегне в условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, за да могат да сключат договор с НЗОК. Допълнението се наложи след като БЛС не подписа НРД за 2016 г., а приетите преди това от Народното събрание законови промени направиха нелегитимни част от текстовете на Рамковия договор от 2015-та. Според чл. 55 ал-2 от ЗЗО Надзорният съвет на НЗОК определя условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, за да могат да сключат договор с касата. 

НЗОК категорично опровергава всички внушения, че новите правила, по които ще сключва договорите, ще предизвикат проблеми и хаос. Най-отговорно уверяваме, че всички промени и нови условия са насочени към чувствително увеличаване на достъпа на пациентите и подобряване на качеството на цялата система на здравеопазването. Абсолютно неверни са твърденията, че документите, които регламентират договорните отношения между касата и изпълнителите на медицинска помощ са противоречиви и допускат касата да избира цените, по които да работи. Двете наредби, за които говори държавният омбудсман, са Наредба 40 от 2004 г. и Наредба 2 от 2016 г. Наредба 40 обаче е в сила до 31 март, включително. 

От 1 април влиза в действие Наредба 2 и отменя Наредба 40. Няма припокриване на действието на двете наредби в нито един момент. Не съществува никакъв проблем и при цените на медицинската помощ. Решението на Надзорния съвет, публикувано днес, 31 март, в ДВ определя цени на видовете медицинска помощ по Наредба 2 и на практика от 1 април действа само Наредба 2 и цените, определени в Решението на Надзорния съвет за съответните видове медицинска помощ, определени в нея.

" }-->

Коментари