Публикация

32 млн.лв са отделени за лечение на 12 редки болести


Хората, които страдат от болестта на Гоше, ще получават безплатна терапия през следващата година. Досега имаше опасност пациентите да останат без лекарството през 2010 г. поради технологични трудности от страна на фирмата производител, съобщава Министерството на здравеопазването.

Днес МЗ и фармацевтичната компания са успели да намерят изход от ситуацията и медикаментът ще бъде осигурен за всички 9 пациенти със заболяването. Безплатна терапия ще се осигурява и за нови болни.

Лекарствата за редки болести, които покрива здравното ведомство, няма да бъдат намалени през следващата година.

Към досега предвидените 16 млн. лв. за 2010 г. министерството е намерило възможност да прибави още средства, като общата сума за медикаменти възлиза на 32 млн. лв. Те ще бъдат изразходвани за лекарства за 12 диагнози.

За болестта муковисцидоза са предвидени три медикамента, за първи път е осигурено лекарство за хората с болестта на Фабри, включен е нов медикамент и за лечение на таласемия.

В началото на следващата година ще се направи и допълнителен търг за осигуряване на лекарства за болестта на Уилсън-Коновалов.

Причината за това е, че медикаментът за лечение на това заболяване в момента се включва в позитивно-реимбурсната листа.

Коментари