Публикация

НОВ ДИЗАЙН И НОВО ТЪРГОВСКО ИМЕ НА ХИДРОЛИЗАТНО МЛЯКО

НОВ ДИЗАЙН И НОВО ТЪРГОВСКО ИМЕ НА ХИДРОЛИЗАТНО МЛЯКО - "FRISOLAC PEP AC"


Включеното в "Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК хидролизатно мляко "FRISOPEP AC"  400 g, МКБ К 52.2 и НЗОК код XF086, предстои да бъде пуснато на пазара с нов дизайн на опаковката и променено търговско име на "FRISOLAC PEP AC".

Съставът и предназначението на хидролизатното мляки "FRISOLAC PEP AC" са без всякакви промени спрямо хидролизатното мляко "FRISOPEP AC". Това е удостоверено с писмо от фирмата производител и писмо от Министерство а здравеопазването.

Цената на млякото с новото наименование остава непроменена.

При пускането на пазара на хидролизатното мляко с новото търговско име е възможно в аптечната мрежа да има все още налични количества от старата опаковка "FRISOPEP AC".


Коментари