Публикация

АОРТНАТА ДИСЕКАЦИЯ – НАЙ-ДРАМАТИЧНОТО УСЛОЖНЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ

В нашия клиничен случай описваме рядко усложнение на Ао-дисекация – напрегнат хемоторакс.


Артериалната хипертония болест има множество усложнения в 5 таргентни органа. Повечето от тях настъпват бавно и незабележимо, но някои са внезапни и драматични[7,9,12]. Едно тях е аортната дисекация. Тя е рядко срещано заболяване. В световен мащаб засяга 3 на 100 000 население за година[7,10,14,15]. Това означава, че в България се очакват около 220 случая годишно. В действителност бройката е доста по-висока поради широкото разпространение на рисковите фактори и ниския процент на лекувана хипертония[3,4,5]. В миналото дисекациите били откривани аутопсионно. Първият случай на дисекация е бил описан при обследването на смъртта на Британския крал Джордж ІІ през 1760 [5,7,8,11]. В наши дни диагнозата се поставя чрез неинвазивни методи – рентгенография, ЕхоКГ, СТ-ангиография и др. В нашия клиничен случай описваме рядко усложнение на Ао-дисекация – напрегнат хемоторакс. Не срещнахме досега описан случай на дисекация след лъчетерапия.


" }-->

Прикачени файлове

АОРТНАТА ДИСЕКАЦИЯ – НАЙ-ДРАМАТИЧН...

Коментари