Публикация

МБАЛ "Доверие" предлага най-съвременни методи за диагностика и лечение на ортопедични заболявания

Съвремененният свят е характерен със стремежа на модерния човек към по-дълготраен и функционален живот.


Именно това е в основата на  практикуването на различни видове спорт, които са не само изключително важни за здравето, но и значително подобряват психическото и функционално състояние на индивида. Понякога това неминуемо води и до повишаване на риска от травми по време на спортните занимания.

 Опорно-двигателната система е изградена от кости, сухожилия, стави и мускули. Ортопедията е дял от медицината, който се занимава с причините, профилактиката и лечението на нарушените функции на тази система, както и с рехабилитацията на пациентите. Травматологията изучава въздействието на различни видове травми върху опорно-двигателния апарат. Целта на специалистите по ортопедия и травматология е лечението на възникнали травми и увреждания, чрез многообразие от лечебни и диагностични методи.

 МБАЛ Доверие предлага най-съвременни методи за диагностика и лечение на всички видове ортопедични заболявания. Прилагат се съвременни методи за предоперативна подготовка, ортопедо-травматологично лечение, реанимация, рехабилитация и профилактика на тези заболявания.

 В отделението по Ортопедия и травматология се осъществява специализирана болнична помощ в областта на общата ортопедия, травматология и ендопротезиране на големите стави. Основна цел е предоставянето на висококачествена стационарна и консултативна, планова помощ:

·         Спортни травми и увреждания

·         Инфекции на опорно-двигателния апарат

·         Фрактури

·         Костни деформитети

·         Ставни увреди (хрущялни дефекти, артроза и др.)  

Световна тенденция не само в ортопедията, но и в много други хирургични специалности, е операциите да бъдат извършвани с минимален травматизъм за пациента и бързо следоперативно възстановяване. Освен консервативните методи за лечение и традиционните оперативни техники, в Ортопедичното отделение на МБАЛ Доверие се практикува приоритетно артроскопска (безкръвна) хирургия. Този тип безкръвна хирургия е изключително ефективна както за диагностика, така и за лечение на ставните проблеми.

 Освен изброените вече съвременни и изключително ефектвни методи на лечение,  МБАЛ Доверие разполага с екип от водещи специалисти, чиято основна грижа са пациентите с проблеми в опорно-двигателния апарат и използват най-съвременни методи за тяхното лечение. Д-р Евелин Хайвазове началник Отделение по Ортопедия и Травматология в МБАЛ Доверие. Той е специалист с изключително богат опит, който има редица следдипломни квалификации у нас и в чужбина (САЩ, Италия, Германия, Франция, Испания, Унгария, Словения). Член е на Българския лекарски съюз, БОТА – Българска ортопедична и травматологична асоциация, в Секцията по гръбначна хирургия, Секцията по артроскопия, ISAKOS – International Sosiety of Arthroscopy, Knee SurgeryVoyages.

  Мисията на МБАЛ Доверие е да предложи най-високите стандарти в диагностиката, лечението и рехабилитацията на болестите на опорно-двигателния апарат, максимално скъсявайки времето за пълното възстановяване на своите пациенти. Независимо дали сте контузен професионален спортист или просто искате да се движите отново без болка, екипът от специалисти на Доверие ще направи всичко по силите си да помогне достигането на вашата цел.

" }-->

Коментари