Публикация

ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме клиничен случай на 32 г. пациентка, бременна за десети път с анамнестични данни за дългогодишна нелекувана артериална хипертония.


Абстракт

Хипертензивните нарушения на бременността представляват голям спектър от състояния, характеризиращи се със значителна майчина и перинатална заболеваемост и смъртност. Честота на срещане е от 3 до 10% от всички бремнности. Мозъчно-съдовите усложнения в резултат от артериална хипертония по време на бременност се срещат рядко с честота 4-41/100000 бременности, но последствията за бременната жена и интраутеринно развиващият се плод са неблагоприятни и с лоша прогноза. Майчината смъртност след прекаран исхемичен мозъчен инсулт е 53.6%, което определя необходимостта от навременно лечение с цел предотвратяване на последващи усложнения.

Представяме клиничен случай на 32 г. пациентка, бременна за десети път с анамнестични данни за дългогодишна нелекувана артериална хипертония. Хоспитализирана е в 27 г.с. по повод на високо кръвно налягане и лабораторни данни за насложена прееклампсия, при която се развива клиниката на исхемичен мозъчен инсулт с последваща едностранна хемипареза. В резултат на медикаментозната терапия хипертоничната криза е овладяна и състоянието и́ е стабилизирано.


Прикачени файлове

ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Коментари