Публикация

ПЛАЩАНЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВЕТЕРАНИ

НЗОК ЗАПЛАЩА НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВЕТЕРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.04.-30.04.2016 Г.


След получаване на превод от Агенцията за социално подпомагане на необходимите средства за плащане на заявените суми, НЗОК заплаща на търговците на дребно на лекарствени продукти, за лекарствата на ветерани, предписани и отпуснати през периода 01.04.-30.04.2016 г.
" }-->

Коментари