Публикация

Седем кандидати се борят за едно място в Медицински университет - Плевен

823 са кандидат-студентите за специалностите „Медицина“ и „Фармация“


На  5 юли 2016 г., вторник, от 7.30 ч в зала „Асклепий” на МУ-Плевен ще се проведе  тегленето на варианта за конкурсния изпит по биология за специалностите „Медицина“ и „Фармация“! След стартиране на изпита, в 8.00 ч в зала „Хипократ” ректорът проф. д-р Сл. Томов и ръководството ще дадат пресконференция за кандидатстудентска кампания 2016 на МУ–Плевен!  


В годината с най-малък брой зрелосници и най-тежък ефект на демографската криза,  Медицински университет – Плевен се радва на засилен интерес от страна на кандидатите, ориентирени към изучаване на здравни специалности. Рекорден брой кандидат-студенти – 1137 общо – са подали документи за прием в специалностите на висшето училище. От тях рекорден е броят на кандидатите – 823, от които 597 жени и 226 мъже – за специалностите „Медицина“ и „Фармация“. Останалите 399 зрелостници ще кандидатстват за бакалавърските специалности на факултетите по обществено здраве, здравни грижи и на колежа, но техният брой ще нарасне по време на втория прием на кандидатстудентски документи от 20 до 23 юли.

От справка за броя на кандидат-студентите в МУ-Плевен през последните шест години ясно се вижда, че зрелостниците, имащи интерес към специалностите на висшето училище в Плевен, са средно между 500 и 600, с най-висок брой достигнат през 2011 г. – 632. От рекордните 823 кандидати тази година 624 са посочили като първо желание „Медицина“, а 199 – първо желание „Фармация“.

За първа година по-голяма част от зрелостниците са предпочели да подадат кандидатстудентски документи електронно - 489 или 43% от тях са използвали системата за електронно подаване чрез сайта на университета. Останалите 397 кандидати (34%) са подали документите си на място в Ректората и една малка част от 251 момчета и момичета (22%) са се възползвали от кандидатстудентските бюра в страната.

Университетът ще приеме общо 324 нови студенти след завършено средно образование в редовна форма на обучение. От тях 204 ще бъдат новоприетите студенти в осемте бакалавърски специалности. Местата по държавна поръчка за бъдещи лекари са 90, равен брой за момичета и момчета.  Тази година МУ-Плевен ще реализира и първия прием на магистър-фармацевти по специалност „Фармация“ в новоразкрития Факултет по фармация, който е от 30 места по държавна поръчка. Конкурсните изпити са същите като за специалност „Медицина“ - по биология и химия. Вторият конкурсен изпит по химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ е на 12 юли 2016 г.

Изпитът по биология на 5 юли 2016 г. ще се проведе в рамките на 4 часа от 08.00 ч до 12.00 ч в залите на Ректората и Учебния корпус. В деня на конкурса кандидат-студентите ще се настаняват по местата си от 7.00 до 7.30 часа. Точно в 7.45 часа в зала „Асклепий” на Ректората ще бъде изтеглен изпитният вариант на  теста по биология. Това ще стане в присъствието на ректора на висшето училище проф. д-р Славчо Томов; зам.-ректора по учебната дейност проф. М. Александрова; декана на Факултет „Медицина” проф. д-р А. Аспарухов, председателя на Комисията за оценяване на конкурсните работи по Биология - доц. Милена Атанасова, председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи  г-жа Виржиния Лазарова, родители на кандидатите и журналисти.

" }-->

Коментари