Публикация

Студентите в МУ-Пловдив ще се обучават с нови технологии

Студентите на Медицински университет-Пловдив ще се обучават с нови технологии и в нови бази и центрове през новата учебна година.


 В същото време се въвежда нов вид приемен изпит - той ще бъде изцяло под формата на тест. Ректорът на МУ-Пловдив чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев разкрива детайлите около кандидатстването догодина и новостите, които предстои във висшето учебно заведение. 

"Купуваме нова апаратура, във фаза сме на проектирането на модерен симулационен център", казва ректорът. 

Той се надява Центъра по транслационна невронаука до края на годината да стане част от така наречения "Хюман Брейн Проджект", който е един от най-големите инвестиционни проекти сред медицината за разшифроване на човешкия геном.

Това може да даде яснота върху болестите на Алцхаймер и Паркинсон и голямата група на психиатричните заболявания, за да може да се вникне в заболяванията и да им се повлияе. 

" }-->

Коментари