Публикация

Бейкерова киста

Най- честата локализация на бейкерова киста е в областта на медиалната глава на m. gastrocnemius, m. semimembranosus или m.popliteus, като почти винаги е свързано със ставното пространство.


Най- честата локализация на бейкерова киста е в областта на медиалната глава на m. gastrocnemius, m. semimembranosus или m.popliteus, като почти винаги е свързано със ставното пространство. Хронично рецидивираща благодарение на помпения механизъм, осъществяващ се при флексия на колянната става. Бейкерова киста може да се образува в резултат на херниране на синовиалната мембрана през задния отдел на ставната капсула или от съществъваща комуникация между ставното пространство и бурзата.

Клиника: Не ангажира подкожната тъкан. През активната фаза е свързана с болки в коляното. Диагназато най- точно се поставя чрез сонографско изследване.

Лечение: Има множество консервативни методи за лечение на бейкерова киста, чрез поставяне на кортикостероидни препарати, аспирации на съдържимото и др. Но най-ефективния е оперативното отстраняване.

Коментари

Напишите и Вие!

Добър ден!!! Тези публикации за специалисти ли са или за вестник трета възраст. Моля изпращайте публикации с необходимата научна и информативна стойност!